Start
Informacje o projekcie
Informacja PDF Drukuj Email
30-06-2011

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu : Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw studia podyplomowe ukończyło 85 uczestników. W dniu 15 maja br. kierunek Zarządzanie Projektami  I ukończyło 25 uczestników, 29 maja br. kierunek Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ukończyło 30 uczestników, natomiast  12 czerwca kierunek  Współczesny Model Zarządzania I kończyło30 osób . Pozostałe kierunki studiów podyplomowych są w toku realizacji. W studiach podyplomowych: Executive Master of Bussines Administration, Zarządzanie Projektami II, Współczesny Model Zarządzania II  bierze udział  85 uczestników .

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie.

 

Zespół realizujący projekt

 
Informacja Drukuj
21-03-2011

Szanowni Państwo,


w dniu 19 marca 2011 roku odbyła się inauguracja ostatniego kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami realizowanych w ramach projektu „ Akademia menedżera”. W studiach podyplomowych : Executive Master of Business of Administration, Współczesny Model Zarządzania, Zarządzanie Projektami oraz Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej uczestniczy łącznie 170 osób z mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w całej Polsce.  Rekrutacja na studia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

O udziale w projekcie zadecydowało w przypadku Podyplomowego Studium MBA – prawidłowość złożonych dokumentów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim, punktacja uzyskana z testu GMAT (test logiczno-menedżerski, w 20% w języku angielskim), wynik rozmowy kwalifikacyjnej, znajomość języka angielskiego zweryfikowana testem oraz wyniki analizy dostępności miejsc wynikających z założeń Projektu. W  przypadku Podyplomowego Studium Współczesny Model Zarządzania, Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – prawidłowość złożonych dokumentów, wyniki analizy dostępności miejsc wynikających z założeń Projektu oraz kolejność zgłoszeń.

 

Projekt realizowany jest  wspólnie z  Akademią Leona Koźmińskiego, która zapewnia wyspecjalizowaną kadrę trenerów.  Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu PO KL, Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw".

 

Czas wdrażania projektu od 01.09.2010 do 31.05.2012 r.

 

 

Wszystkim z Państwa dziękujemy za zainteresowanie projektem oraz zapraszamy do udziału w innych projektach szkoleniowych.

 

 

 

Z poważaniem

Zespół realizujący projekt

 
Inauguracja studiów Drukuj
06-10-2010

 

Inauguracja studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Akademia Menedżera – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

odbyła się :

 

  • 2 Października 2010 r. Współczesny Model Zarządzania Godz. 8:30 , sala 24


  • 9 Października 2010 r. Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Godz. 8:45, Sala 7

 

  • 16 Października 2010 r. Zarządzanie Projektami(Project Management) Godz. 8:30, Sala 7

 

Harmonogram studiów podyplomowych dostępny jest w menu Informacje dla studentów.

 
Zapytanie ofertowe - hotele PDF Drukuj Email
24-09-2010

Szanowni Państwo,


Centrum Edukacji Sp. z o. o., z siedzibą w Płocku przy ul. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099350 o kapitale zakładowym w wysokości 1 172 800,00 złotych, NIP 774-25-02-290, REGON 611049306  zwraca się prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie kolacji i noclegów ze śniadaniem dla uczestników studiów podyplomowych i wykładowców organizowanych w ramach projektu: „Akademia menedżera-studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

 

W ramach niniejszego zapytania ofertowego nie jest stosowana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 

Szczegóły zapytania ofertowego ->>

 
Akademia Menedżera Drukuj
10-09-2010

 

Projekt „Akademia Menedżera – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany w terminie 01.09.2010 – 31.05.2012 roku pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Celem ogólnym projektu jest rozwój kwalifikacji zawodowych i potencjału adaptacyjnego 170 przedsiębiorców i ich pracowników z obszaru kraju poprzez organizację 6 edycji studiów podyplomowych.

 

 

Projekt ma na celu - podniesienie wiedzy i  umiejętności przedsiębiorców i pracowników, którzy inwestują w swoje kompetencje zawodowe, zaktualizowanie i podniesienie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania przedsiębiorstwem i metodach organizacji pracy, zarządzania projektami i finansami, wyrównanie szans w dostępie do studiów poprzez dofinansowanie z EFS,podniesienie pozycji uczestników na rynku pracy.

 

 

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 136 pracowników i kadry menedżerskiej z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (MŚP i Dużych) oraz 34 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnikami będą osoby zatrudnione na terenie kraju.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2