Start
Przygotowanie materiałów promocyjnych
09-09-2010

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz 2008 r. Nr 171 poz. 1058) – art.4 ust 8 cyt. Ustawy na usługę przygotowania materiałów promocyjnych dla uczestników studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu : Akademia Menedżera – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. 1. Segregator                                        170 sztuk
  2. 2. Długopis                                            170 sztuk
  3. 3. Notatnik                                             170 sztuk

 

Zamawiający  zleci wykonanie usługi wykonawcy , który spełni warunki postawione przez zamawiającego i przedstawi ofertę z najniższą ceną.

Ofertę sporządzoną na załączonym druku należy złożyć w Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kobylińskiego 25 pok. Nr 8 – w terminie do 15 września 2010 r.

Plik do pobrania z zapytaniem ofertowym oraz formularzem znajduje się poniżej.

 

 

Z poważaniem

 

Tadeusz Rutkowski

Prezes Zarządu