Start
Wykonanie materiałów szkoleniowych
08-09-2010

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz 2008 r. Nr 171 poz. 1058) – art.4 ust 8 cyt. Ustawy na usługę poligraficzną polegającą na wykonaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu : Akademia Menedżera – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Współczesny Model Zarządzania              720 sztuk

 2. Zarządzanie Projektami                              600 sztuk

 3. MBA                                                                 1410 sztuk

 4. Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 360 sztuk


Zamawiający  zleci wykonanie usługi wykonawcy , który spełni warunki postawione przez zamawiającego i przedstawi ofertę z najniższą ceną.

 

Ofertę sporządzoną na załączonym druku należy złożyć w Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kobylińskiego 25 pok. Nr 8 – w terminie do 15 września 2010 r.

Plik do pobrania z zapytaniem ofertowym oraz formularzem znajduje się poniżej.

 

 

Z poważaniem

 

Tadeusz Rutkowski

Prezes Zarządu