Start Kierunki studiów
Kierunki studiów Drukuj

W ramach tego Projektu zostaną zrealizowane następujące kierunki studiów podyplomowych:

 

1. Podyplomowe Studium MBA - 1 edycja , 608 godzin, dla 30 uczestników.

 

2. Podyplomowe Studium Współczesny Model Zarządzania – 2 edycje, każda edycja 192 godziny, 30 uczestników w każdej edycji.

 

3. Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami – 2 edycje, każda edycja 192 godziny, 25 uczestników w każdej edycji.

 

4. Podyplomowe Studium Rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - 1 edycja, 192 godziny, 30 uczestników.