Start Rekrutacja
PDF Drukuj Email

Rekrutacja


Rekrutacja na I i II edycję studiów podyplomowych Współczesny Model Zarządzania , Zarządzanie Projektami, Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Executive Master of Business Administration została już zakończona. Kandydaci zostali poinformowani drogą e-mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wybrany przez siebie kierunek studiów podyplomowych.

 

.


 

Nabór kandydatów


Nabór kandydatów na studia rozpoczął się w dniu 26 kwietnia 2010r. o godzinie 12.00. Dokumenty można składać w pokoju nr 8, w siedzibie Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 25, w dni powszednie w godzinach 8.00 - 16.00. Podczas składania dokumentów kandydaci będą proszeni o zapoznanie się i podpisanie regulaminu naboru.

 

Na tym etapie rekrutacji kandydaci proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego, który zamieszczony jest poniżej. Dodatkowo kandydaci na studia MBA składają podpisane cv.

 

O udziale kandydata w Projekcie będzie decydować:


- w przypadku Podyplomowego Studium MBA – prawidłowość złożonych dokumentów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim, punktacja uzyskana z testu GMAT (test logiczno-menedżerski, w 20% w języku angielskim), wynik rozmowy kwalifikacyjnej, znajomość języka angielskiego zweryfikowana testem oraz wyniki analizy dostępności miejsc wynikających z założeń Projektu.


- w przypadku Podyplomowego Studium Współczesny Model Zarządzania, Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – prawidłowość złożonych dokumentów, wyniki analizy dostępności miejsc wynikających z założeń Projektu oraz kolejność zgłoszeń. 

Programy i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.centrumedukacji.pl

 

 

Regulamin Rekrutacji PARP